Administracja

7 powodów, dla których warto studiować na kierunku administracja

Absolwent tego kierunku studiów:
 1. otrzyma dobre, nowoczesne wykształcenie,
 2. uzyska wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej karierze zawodowej,
 3. nauczy się dobrze funkcjonować w zespołach ludzkich,
 4. pogłębi swoją formację i znajdzie motywację do pełnego rozwoju zawodowego,
 5. spędzi okres studiów w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku,
 6. wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów,
 7. otrzyma wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.
 
Studia praktyczne
 
Studia na kierunku administracja w naszej Uczelni otwierają szeroką gamę możliwości podjęcia ciekawej pracy w administracji publicznej. Dodatkowo, umiejętności administrowania i zarządzania zespołami ludzkimi pozwalają z powodzeniem znaleźć swoje miejsce nie tylko w dużych organizacjach biznesowych/ korporacjach, ale także w średnich i małych przedsiębiorstwach oraz we własnym mikroprzedsiębiorstwie.

Warto skorzystać z możliwości studiowania na tym bardzo uniwersalnym kierunku, bowiem – zwłaszcza w przypadku w struktur administracji publicznej – warunkiem niezbędnym uzyskania zatrudnienia, jest dzisiaj posiadanie wyższego wykształcenia. Ukończone studia wyższe w zakresie administracji, zawsze będą atutem w postępowaniach konkursowych i wszelkich indywidualnych aplikacjach.
 
Podstawowe specjalności na I stopniu studiów administracyjnych

Podczas trzyletnich studiów pierwszego stopnia studenci naszej Uczelni mogą uzyskać specjalność w wybranych obszarach, co pozwoli już po ich zakończeniu podjąć pracę w zakresie uzyskanych kompetencji. Ponadto w przypadku kontynuacji nauki na studiach II stopnia, będą mogli znacząco poszerzyć uzyskane kwalifikacje. Proponujemy następujące specjalności:
 • business management – zarządzanie biznesem
 • public administration – zarządzanie w administracji publicznej
 • e-business management – zarządzanie biznesem elektronicznym
 • e-administration management – zarządzanie e-administracją
 • international logistics management – logistyka międzynarodowa
 • telecommunications network management – menedżer sieci teleinformatycznych
 • innovations management – zarządzanie wizerunkiem i innowacjami
 
Praca po ukończeniu studiów

Praca w administracji publicznej, korporacjach i przedsiębiorstwach, tak publicznych i prywatnych (także tych niewielkich), jest interesującą perspektywą zawodową w Polsce. Nowocześnie i uniwersalnie wykształceni ludzie, stanowią wciąż najbardziej pożądaną grupę pracowników i kooperantów.
 
Nasi wykładowcy

Wśród naszych wykładowców znajdują się osoby, które łączą znakomitą wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w swoich dziedzinach (poznaj naszych wykładowców)
 
Indywidualizacja kształcenia w systemie tutoringu

Nasza Uczelnia proponuje swoim studentom innowacyjny system studiowania. Daje on możliwości maksymalnego zindywidualizowania studiów i dostosowania ich do specyficznych potrzeb każdej osoby. System tutoringu pozwoli każdemu studentowi realizować zindywidualizowany tryb studiów, pod opieką wyznaczonych w tym celu tutorów.
 
Możliwość równoczesnego studiowania kilku kierunków atrakcyjne warunki finansowe

Stwarzamy możliwość uzyskania dyplomów dwóch, a nawet trzech kierunków studiów przy zastosowaniu korzystnych warunków finansowych. Ukończenie kilku kierunków studiów i posiadanie kilku dyplomów stwarza naszym absolwentom niespotykane możliwości swobodnego poruszania się na rynku pracy, zdobycie uznania oraz uzyskiwanie awansu zawodowego w swoim dotychczasowym środowisku.
 
Stypendia dla ambitnych

Korzystny i elastyczny system stypendiów ułatwia studiowanie na kilku kierunkach i pozwala naszym studentom na uzyskiwanie wsparcia finansowego nawet przewyższającego wysokość płaconego czesnego.
Każdy student, który pragnie wykorzystać stwarzane przez nas możliwości, uzyskuje stypendium pozwalające istotnie zredukować opłaty za studia.
Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów I stopnia, możliwa jest ich kontynuacja w naszej Uczelni na  kierunkach/specjalnościach:
 • administracyjno – ekonomicznym
 • menadżersko – prawnym
 • international business management
 • menadżer projektów europejskich
 • menadżer procesów produkcyjnych
 • menadżer procesów inwestycyjnych
 • menadżer bezpieczeństwa i higieny pracy
 • menadżer międzynarodowych procesów logistycznych
 • menadżer mikroprzedsiębiorstwa
 • menadżer małej i średniej firmy
 • menadżer instytucji/firmy turystycznej
 • menadżer instytucji/firmy sportowej
 • menadżer Human Resources
 • menadżer e-commerce
 • menadżer projektowania systemów teleinformatycznych
 • menadżer aplikacji mobilnych

Ponadto, już w trakcie drugiego roku studiów II stopnia, istnieje możliwość podjęcia studiów MBA i uzyskania dodatkowego dyplomu międzynarodowego, dzięki czemu zwiększają się dodatkowo szanse uzyskania atrakcyjnego zatrudnienia bądź awansu zawodowego.

Efekty kształcenia