Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych wdrażanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w oparciu o dobre praktyki

bezpieczenstwoinformacji