Informator dla studentów niepełnosprawnych

 

ZASADY POLITYKI

KOLEGIUM JAGIELLOŃSKIEGO - TSW

W STOSUNKU DO STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

RÓWNE TRAKTOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NA ETAPIE REKRUTACJI

 

W procesach rekrutacyjnych do KJ – TSW wszystkie osoby niepełnosprawne podlegają takiemu samemu traktowaniu jak pozostali kandydaci.

 

 

WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W CZASIE TRWANIA STUDIÓW

Zgodnie z zasadą wyrównywania szans, KJ – TSW nie tylko podejmuje działania na rzecz zwiększenia dostępności do studiów wyższych osobom niepełnosprawnym. Ponadto, w całym procesie edukacyjnym, stwarzane są dla studentów niepełnosprawnych warunki, w których niwelowane są ich ograniczenia wynikających z niepełnosprawności.

 

 

WSPOMAGANIE UCZENIA SIĘ

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Wyrównanie szans studentów niepełnosprawnych w KJ – TSW polega na maksymalnym udostępnianiu osobom niepełnosprawnym odpowiednich narzędzi, które pozwalają im studiować.

 

 

INDYWIDUALIZACJA TOKU NAUCZANIA

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Każdy student niepełnosprawny w KJ – TSW może liczyć na zindywidualizowane podejście pozwalające na zdefiniowanie trudności, jakie powoduje dana dysfunkcja oraz ustalenie sposobów ich niwelowania. W konsekwencji tego następuje wprowadzanie niezbędnych rozwiązań alternatywnych i dostosowań technologicznych oraz organizacyjnych, zapewniających realne wyrównanie szans edukacyjnych.

 

 

STAŁE DOSKONALENIE FORM I METOD

WSPOMAGANIA STUDIÓW

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wszelkie działania mające na celu zwiększenie dostępności Kolegium Jagiellońskiego – TSW do potrzeb osób z niepełnosprawnością mają charakter stały i systematyczny. Dokładamy starań, by nasza uczelnia była miejscem przyjaznym dla każdego kto zechce studiować w jej murach.

 

 

SZCZEGÓLNE ZADANIA ADMINISTRACJI UCZELNI W ZAKRESIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do szczególnych zadań administracji uczelni w powyższym zakresie wsparcia procesu dydaktycznego osób niepełnosprawnych należy m. in.:

dostosowywanie wymogów formalnych i struktur administracyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć dydaktycznych – współpraca z bibliotekami uczelnianymi mająca na celu zwiększenie ich dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących oraz niesłyszących i niedosłyszących;

integracja i promocja środowiska studentów niepełnosprawnych;

• kształtowanie przychylnych postaw wobec osób niepełnosprawnych;

 

 

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KJ - TSW

Na uczelni do dyspozycji studentów posiadamy:

•  syntezator mowy Loquendo dla osób niedowidzących

•  komputerowy, programowy magnetofon Magni służy do odtwarzania plików tekstowych: książek, dokumentów internetowych, poczty elektronicznej itp. dla osób niedowidzących

•  MAGic to program idealnie dostosowany dla użytkowników komputerów z wadą wzroku oraz dla osób, które spędzają wiele czasu przed ekranem komputera.

 

 MAGic pozwala na powiększenie zawartości ekranu nawet do 36 razy. Można wybierać spośród wielu konfigurowalnych widoków, które umożliwiają oglądanie powiększonej i niepowiększonej części ekranu w tym samym czasie.

 

 Współpracuje z programem udźwiękawiająco – ubrajlawiającym JAWS oraz z syntezatorami mowy (m.in. Loquendo, Eloquence, Speak II, RealSpeak – Agata, Ivona).

 

•  MAGic Keyboard - Klawiatura posiada wyraźne klawisze o dużym kontraście, specjalne kółko do sterowania poziomem powiększenia, 22 klawisze szybkiego dostępu do najczęściej używanych funkcji MAGic

•  dostęp do tłumaczeń migowych on-line „toktutok”

•  architektura uczelni przyjazną dla osób dysfunkcją ruchową

 

 

Zapraszamy do korzystania z organizowanego przez nas wsparcia wszystkich studentów (szczególnie tych, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności).

Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie, a informacje które zostają nam przekazane  (należy je zgłaszać pracownikowi dziekanatu) są poufne.