Nauka języka chińskiego w Kolegium Jagiellońskim

naukachinskiego


Jesienią 2015 r. w Kolegium Jagiellońskim zapoczątkowane zostaną liczne działania w ramach promocji kultury chińskiej. Wydarzenia te są efektem współpracy Kolegium Jagiellońskiego z Uniwersytetem Hubei w Wuhan, wspartej przez oficjalną agendę rządu ChRL – HANBAN.

Jednym z elementów tego projektu będzie rozpoczęcie nauczania języka chińskiego przy wykorzystaniu wysoko wykwalifikowanych chińskich nauczycieli. wydelegowanych przez stronę chińską.

Zgodnie z założeniami, uruchomione zostaną dwie grupy wiekowe: grupa dla młodzieży licealnej i studentów oraz grupa dla osób pracujących (m. in. urzędników, pracowników firm turystycznych, pracowników firm zainteresowanych współpracą handlową z Chinami, a także dla studentów studiujących w trybie zaocznym).

Nadmieniamy, iż dzięki podpisanej umowie o współpracy z Polsko – Chińską Izbą Przemysłowo – Handlową dzięki naszej inicjatywie związanej z nauką języka, otwierają się szerokie perspektywy praktycznego wykorzystania tej nowej, jakże ważnej umiejętności.

Wkrótce poinformujemy o szczegółach obu kursów oraz zasadach uczestnictwa w nauce języka chińskiego.