Plan spotkań prof. Krzysztofa M. Górskiego w Toruniu

Plan spotkań prof. Krzysztofa M. Górskiego w Toruniu
Patronat
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego
oraz
Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego


 
We środę 31 lipca 2013 roku prof. Krzysztof M. Górski weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski. Podczas spotkania, które rozpocznie się o godz. 10.oo zostanie zaprezentowany program edukacyjny Astrobaz (dyr. Dep. Edukacji Czesław Ficner) prof. Górski spotka się również z radą programową programu.
Następnie ok. godz. 11.30 nastąpi wyjazd do astro bazy w Unisławiu, gdzie o 12.00 odbędzie się spotkanie z uczestnikami programu.

Po południu o godz. 18.00 w Dworze Artusa prof. Krzysztof M. Górski wygłosi prelekcję pt. „Jak wygląda Wszechświat i kiedy powstał?”. Prelegent przybliży cel największego wspólnego projektu amerykańsko – europejskiego w dziedzinie kosmicznej satelity Planck, jego dotychczasowe osiągnięcia i ich znaczenie dla naszej dzisiejszej wiedzy o Wszechświecie.

Prof. Krzysztof M. Górski jest absolwentem astronomii UMK w Toruniu. Doktoryzował w się w Centrum Astronomicznym M. Kopernika w Warszawie, zaś habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. Jest profesorem zwyczajnym. Jego naukowym mentorem był najwybitniejszy polski astronom okresu powojennego ś.p. prof. Bohdan Paczyński.
Od 1986 roku prof. K. M. Górski pracuje w ośrodkach naukowych poza Polską. Był pracownikiem kolejno Uniwersytetu w Berkeley, Laboratorium w Los Alamos, Uniwersytetu Princeton, NASA Goddard Space Flight Center w Maryland, Uniwersytetu w Tokio, Instytutu Astronomicznego w Paryżu, Instytutów Europejskiej Agencji Kosmicznej w Kopenhadze i w Monachium (ESO), a ostatnio Jet Propulsion Laboratory Caltec w Pasadenie, pozostającego w związku z NASA.
Prof. K. M. Górski był przez kilka lat bliskim współpracownikiem prof. Georga F. Smoota, ostatniego zdobywcy nagrody Nobla z astronomii (2006 rok).