Studenci specjalności resocjalizacja w Zakładzie Poprawczym w Koronowie

W dniu 14 stycznia 2017 roku kolejny rocznik studentów specjalności resocjalizacja i członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego odbędą wizytę studyjną w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie. Zapoznają się ze strukturą i zadaniami zakładu, poznają metody i środki oddziaływań resocjalizacyjnych, sposoby projektowania oddziaływań poprawczych oraz zadania instytucji resocjalizacyjnej w zakresie pomocy postpenitencjarnej i pomocy w usamodzielnieniu. Podczas spotkania z wychowawcami zakładu studenci będą mieli możliwość zaznajomienia się ze specyfiką ich pracy oraz z wymaganiami stawianymi przed kandydatami na to stanowisko. Wizyta wzbogaci posiadane już doświadczenie edukacyjne i zawodowe studentów i kadry uczelni.

Wyjazd został zaplanowany dnia 14.01.2017 r. o godz. 8.30 z Torunia z Placu Św. Katarzyny od strony parkingu, zaś powrót na godz. 14.30.

Studenci, którzy nie wpisali się na listy wyjazdowe podczas zjazdu w dniu 18 grudnia 2016 roku, mogą to jeszcze uczynić – przesyłając do dnia 9 stycznia 2017 roku maila na adres ptp.torun@kjt.edu.pl