Studia podyplomowe

Zapraszamy na studia podyplomowe w Kolegium Jagiellońskim

Wszystkie studia podyplomowe prowadzone w KJ–TSW trwają dwa semestry.

W chwili obecnej zapraszamy na następujące studia podyplomowe:

Asystent rodziny
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Przygotowanie pedagogiczne
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Socjoterapia
Studium pomocy psychologicznej
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego
Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej

Nowe kierunki:
Doradztwo i pośrednictwo zawodowe
Terapia pedagogiczna z elementami psychologii
Doradztwo Z Elementami Coachingu
Logopedia Szkolna
Oligofrenopedagogika z elementami rewalidacji
Organizacja i zarządzanie oświatą


Wszystkie z w/w studiów kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i podjęcia nauki w naszej Uczelni.