Uczelnia

Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną istniejącą od 2003 roku. Uczelnia została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 281. W początkowym okresie działalności funkcjonowała pod nazwą Toruńska Szkoła Wyższa. Obecną nazwę przyjęła w 2013 roku.

Uczelnia prowadzi trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunkach:

>>administracja<<,
>>pedagogika<<,

Ponadto prowadzi dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunkach:

>>administracyjno – ekonomicznym<<
>>pedagogika<<.
bezpieczeństwo narodowe (w porozumieniu z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu)

Wszystkie studia oferowane przez Kolegium Jagiellońskie – TSW mają charakter praktyczny, a więc są zorientowane na przygotowanie studentów do wymogów rynku pracy.

W ofercie edukacyjnej KJ-TSW posiada również >>studia podyplomowe<<, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych certyfikatów.