Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

7 powodów, dla których warto studiować zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Absolwent tego kierunku:
 1. otrzyma dobre, nowoczesne wykształcenie,
 2. uzyska wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej karierze zawodowej,
 3. nauczy się dobrze funkcjonować w zespołach ludzkich,
 4. pogłębi swoją formację i znajdzie motywację do pełnego rozwoju zawodowego,
 5. spędzi okres studiów w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku,
 6. wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów,
 7. otrzyma wsparcie w przygotowaniu ścieżki swojej kariery zawodowej.
 
Studia praktyczne

Studia zarządzanie bezpieczeństwem państwa w naszej Uczelni, otwierają możliwość zdobycia wyjątkowych kwalifikacji ważnych w funkcjonowaniu zarówno instytucji administracji publicznej, jak i w organizacjach korporacyjnych i przedsiębiorstwach. We wszystkich tych podmiotach konieczne jest chronienie kluczowych informacji oraz zabezpieczenie obszaru teleinformatycznego oraz systemów komputerowych. Ważne jest także dostosowanie funkcjonowania tych podmiotów na wypadek różnych zagrożeń zewnętrznych oraz niepokojów wewnętrznych.

Oprócz tych umiejętności, studia zarządzanie bezpieczeństwem państwa dają możliwość pozyskania rozległej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i procesami decyzyjnymi w różnych organizacjach – w tym w administracji i w biznesie – w szczególności zaś umiejętności tzw. zarządzania kryzysowego.

Warto skorzystać z możliwości studiowania na tym kierunku, tym bardziej, iż oferujemy unikalną możliwość połączenia tych studiów ze studiami na kierunku administracja i/lub stosunki międzynarodowe. W ten sposób każdy student uzyska bardzo szeroką paletę umiejętności.
 
Dodatkowe specjalności na I stopniu studiów zarządzania bezpieczeństwem państwa

Podczas trzyletnich studiów pierwszego stopnia studenci naszej Uczelni mogą uzyskać specjalność w wybranych obszarach, co pozwoli już po ich zakończeniu podjąć pracę w zakresie uzyskanych kompetencji. Ponadto, w przypadku kontynuacji nauki na studiach II stopnia, będą mogli znacząco poszerzyć uzyskane kwalifikacje. Proponujemy następujące specjalności:
 • zwalczanie terroryzmu
 • detektywistyka i ochrona
 • policja i służby specjalne
 • obrona terytorialna
 
Praca po ukończeniu studiów

Praca w administracji publicznej, korporacjach i przedsiębiorstwach, tak publicznych i prywatnych (także tych niewielkich), jest ciągle najlepszą perspektywą zawodową w Polsce. Nowocześnie i uniwersalnie wykształceni ludzie, stanowią wciąż najbardziej pożądaną grupę pracowników, bowiem istnieje wielki deficyt dobrze wykształconych, dobrze zorganizowanych, dobrze wychowanych i silnie zmotywowanych pracowników.
 
Nasi wykładowcy

Wśród naszych wykładowców znajdują się osoby, które łączą wszechstronną wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w swoich dziedzinach (poznaj naszych wykładowców).
 
Indywidualizacja kształcenia w systemie tutoringu

Nasza Uczelnia proponuje swoim studentom innowacyjny system studiowania. Daje on możliwości maksymalnego zindywidualizowania studiów i dostosowania ich do specyficznych potrzeb każdej osoby. System tutoringu pozwoli każdemu studentowi realizować zindywidualizowany tryb studiów, pod opieką wyznaczonych w tym celu tutorów.
 
Możliwość równoczesnego studiowania kilku kierunków – atrakcyjne warunki finansowe

Stwarzamy możliwość uzyskania dyplomów dwóch, a nawet trzech kierunków studiów przy zastosowaniu korzystnych warunków finansowych. Ukończenie kilku kierunków studiów i posiadanie kilku dyplomów stwarza naszym absolwentom niespotykane możliwości swobodnego poruszania się na rynku pracy, zdobycie uznania oraz uzyskiwanie awansu zawodowego w swoim dotychczasowym środowisku.
 
Stypendia dla ambitnych

Korzystny i elastyczny system stypendiów ułatwia studiowanie na kilku kierunkach i pozwala naszym studentom na uzyskiwanie wsparcia finansowego nawet przewyższającego wysokość płaconego czesnego.

Każdy student, który pragnie wykorzystać stwarzane mu przez nas możliwości, uzyskuje stypendium pozwalające istotnie zredukować opłaty za studia.
 
Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest ich kontynuacja w naszej Uczelni na  kierunkach/specjalnościach:
 • bezpieczeństwo międzynarodowe – zwalczanie terroryzmu
 • bezpieczeństwo międzynarodowe – ochrona biznesu
 • ochrona danych osobowych
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • menadżer zarządzania kryzysowego