Program MBA

 

Program MBA

Zarządzanie strategiczneI 25 E5
Leadership and Organizational BehaviourI 25 E5
Podstawy marketinguI 25 E5
Publiczne prawo gospodarczeI 25 E5
NegocjacjeI 25 E5
Statystyka w biznesieII 25 E5
Marketing międzynarodowyI 20 E5
Zarządzanie innowacjamiI 20 ZO3
Komputerowe wspomagania decyzjiII 20 ZO3
Zachowania organizacyjneII 20 ZO3
Finanse przedsiębiorstwII 20 ZO3
Ekonomia menedżerskaII 20 ZO3
Rachunkowość zarządczaII 20 ZO3
Koncepcje zarządzaniaII 20 ZO3
Praktyki1506